Peer2Peer methode

Logo_P2P_30juni

De Peer2Peer methode

Onderwijs is Meer heeft de Peer2Peer methode ontwikkeld. Deze methode stimuleert onderwijs, waar leerlingen en studenten worden uitgedaagd actief betrokken te zijn bij het leerproces en verantwoordelijkheid leren dragen voor zichzelf en voor anderen. Leren doe je immers het beste samen: van en met elkaar. Met de Peer2Peer methode kan een school zich ontwikkelen tot een lerende onderwijsorganisatie waarin jongeren en docenten elkaar respecteren, inspireren en coachen.

Wat zijn Peers?

Peers kunnen klasgenoten zijn, ouderejaars of collega’s. Binnen de Peer2Peer methode werken Peers systematisch met elkaar samen, op basis van gelijkwaardigheid en in verschillende rollen. Leerlingen en studenten die zich aanmelden voor een Peer begeleidingsrol worden zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. Docenten krijgen zo ruimte voor andere taken.

Wordt een Peer2Peer school

Scholen die de Peer2Peer methode invoeren geven daarmee aan dat zij leerlingen mede verantwoordelijk maken voor elkaars welzijn en ontwikkeling. En dat zij met de Peer2Peer methode bijdragen aan de ontwikkeling van de vaardigheden voor de 21e eeuw. Voor veel scholen is de Peer2Peer methode inmiddels ingebed in de onderwijsvisie en de kernwaarden van de opleiding. Ouders kunnen dit herkennen aan het P2P-certificaat dat deze scholen dragen. Wilt u zelf ook aan de slag met de Peer2Peer methode? Ga voor meer informatie over de Peer2Peer methode naar de Peer2Peer website