Ondernemerschap

Ondernemerschap is meer dan een beroepskeuze. Ondernemerschap gaat om vaardigheden, maar vooral ook om houding en gedrag. Steeds meer studenten en leerlingen kiezen ervoor om ondernemer te worden. Dat kan een eigen zaak zijn (ZZP), of het begin van een groot bedrijf. Maar ook als je geen zelfstandig ondernemer wordt helpen ondernemersvaardigheden je verder in je carrière. Steeds meer onderwijsinstellingen willen hun leerlingen en studenten dan ook zo goed mogelijk helpen deze vaardigheden te ontwikkelen. En ook klaar te stomen voor een eventuele carrière als zelfstandig ondernemer. Onderwijs is Meer heeft voor deze instellingen een programma ontwikkeld dat studenten en leerlingen inzicht geeft in de specifieke eigenschappen die horen bij ondernemerschap en helpt deze tijdens de opleiding verder te ontwikkelen.

Masterclass Studenten

De inspirerende Masterclass Ondernemerschap helpt studenten inzicht te krijgen in de specifieke gedrags-componenten en vaardigheden van het ondernemerschap. Het helpt  bij de keuze voor een carrière als zelfstandig ondernemer. Het biedt het fundament voor het persoonlijk ontwikkelplan. Ondernemerschap is vooral ook een houding die ook van belang is als je geen ondernemer wordt. In je hele carrière zullen deze houdingsaspecten je verder helpen. Veel studenten ervaren de waarde van deze masterclass.

Workshop Docenten

De workshop ondernemerschap geeft docenten inzicht in de specifieke houding- en vaardigheidsaspecten van het ondernemerschap. Ook leren zij werkvormen in het lesprogramma in te voegen die leerlingen en studenten helpen om zich verder te ontwikkelen in het ondernemerschap.

Test Ondernemerschap

Specifiek voor leerlingen en studenten biedt Onderwijs is Meer een persoonlijkheidstest, waarmee je een beeld krijgt van de eigen vaardigheden voor het ondernemerschap. Ook geeft het richting aan de verdere ontwikkeling van de leerlingen en studenten.