Klaar voor de 21e eeuw

Wij versterken uw organisatie in zijn geheel, gericht op 3 niveaus:

Op leerlingniveau

Leerlingen helpen hun talent te ontwikkelen. Op basis van zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfbewustzijn. Met de 21ste eeuwse vaardigheden als richtlijn. Wij ontwikkelen tests en methoden, zoals de Peer2Peer methode, waarbij persoonlijke groei centraal staat.

Op docentniveau

De professional voor de klas is de degene die het verschil kan maken. Wij professionaliseren uw leerkrachten & docenten op basis van hun eigen vragen en inzichten, zodat ze leerbereid zijn.

Op organisatieniveau

Een organisatie waarin talent maximaal tot zijn recht komt, vraagt niet alleen om professionele docenten en een specifieke leiderschapsstijl maar ook om een effectieve inrichting van uw organisatie en de borging van ‘excellence’ in alle organisatieaspecten en processen.

Vaardigheden voor de 21e eeuw

Onlangs presenteerde het Nationaal Expertise Centrum Leerplanontwikkeling (SLO) en het Kennisnet een nieuw model voor de 21e eeuwse vaardigheden. Het gaat daarbij om vaardigheden die leerlingen en studenten volgens de deskundigen in hun latere leven nodig hebben en die zij zich tijdens hun school- en studiecarrière eigen moeten maken. Naast ICT vaardigheden, gaat het vooral ook om vaardigheden zoals kritische denken, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken en probleemoplossend vermogen.

‘Onderwijs is Meer’ ontwikkeld testen, werkvormen en trainingen voor leerlingen om deze vaardigheden in beeld te brengen en om de ontwikkeling daarvan te stimuleren.

vaardigheden-1-trans

  • Training: Werkvormen ‘Vaardigheden voor de 21e eeuw’
  • Peer2Peer methode
  • Vaardigheden test voor leerlingen en studenten
  • Digitale kansen in de klas

Diversiteit

Docenten worden geconfronteerd met maatschappelijke veranderingen die zichtbaar & voelbaar zijn in de klas. Klassen worden meer divers: meer ‘kleur’, de druk van vergaande individualisering en digitalisering van lesmethoden, toenemende vormen van (verbale) assertiviteit, veranderende waarden over hoe je respect verdient en contact krijgt als docent.

Maximale talentontwikkeling van leerlingen/studenten betekent dat je kan aansluiten bij de leef- en denkwereld en de leerstijl van de leerling/student. Steeds meer maatwerk. Dit doet een beroep op het vermogen van docenten om verschillen te kunnen herkennen en te kunnen vertalen naar stijlverschillen in didactiek en communicatie. Te kunnen differentiëren in de manier van lesgeven (stijlflexibiliteit). Echt contact maken, aandacht geven aan ieder op zijn eigen niveau/stijl.

Volg de Masterclass: ‘Omgaan met diversiteit; culturele diversiteit & communicatie voor docenten’

Werkwijze

Samenwerken

Uw vraag vormt voor ons het uitgangspunt, zodat we kunnen aansluiten bij de professonaliseringswens van de organisatie en onderwijsprofessional.

Inspireren

In een dialoog prikkelen en inspireren we u graag, o.a. door u een kijkje te gunnen in de ‘keuken’ van andere best practices/branches.

Ontzorgen

We denken mee over een passend advies & opleidingsaanbod, het ontwikkelen en begeleiden daarvan. Wij zijn op de hoogte van de diverse subsidie trajecten, die we voor u kunnen aanvragen en begeleiden.