logoslider

opgericht door professionals die hun betrokkenheid bij het onderwijs delen

Onderwijs is Meer

Wat ons bindt, is de passie voor talentontwikkeling bij leerlingen en docenten!

Talentontwikkeling van leerllingen en studenten. In de brede zin van het woord. Met de focus op de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden. Dat is waar wij ons op richten. Omdat het vraagstuk rond maximale talentontwikkeling van studenten en leerlingen ons iedere dag weer intrigeert en uitdaagt. Voor ons vanzelfsprekend betekent dit dat wij ons ook richten op professionalisering van docenten. Talentontwikkeling van leerlingen en professionalisering van docenten is voor ons een twee-eenheid. Wij bundelen inzichten van ervaringsdeskundigen vanuit het onderwijs met kennis vanuit de wetenschap om nieuwe methoden en instrumenten te ontwikkelen voor talentontwikkeling en professionalisering in het onderwijs.

Onderwijsprofessionals gedijen in een professionele onderwijsorganisatie

Veel docenten die wij spreken geven aan dat zij het graag ‘anders’ zouden aanpakken. Ideeën genoeg, maar hoe geef je die daadwerkelijk de ruimte? De kwaliteit van de docent als onderwijsprofessional bepaalt in grote mate de kwaliteit van het onderwijs. Die gedijt alleen in een professionele onderwijsorganisatie. Maar echt professionaliseren gaat verder dan alleen een opleidingsprogramma. Dat gaat over cultuur, eigenaarschap en persoonlijk leiderschap en raakt daarmee alle organisatieaspecten.

Centraal daarbij staat ‘van en met elkaar willen leren’. Onze insteek daarbij is ‘wat gaat goed en wat kan beter’. Het is daarbij van essentieel belang het aanwezige talent van onderwijsprofessionals beter te benutten door kennis en ervaring meer met elkaar te delen. Samen met onze klanten bouwen wij onderwijsinstellingen die ook daadwerkelijk excellerende talenontwikkelaars zijn!

De Peer2Peer methode

‘Onderwijs is Meer’ is de ontwikkelaar van de Peer2Peer methode; de methode waarin leerlingen op een gestructureerde wijze van en met elkaar leren. Steeds meer scholen kiezen voor de Peer2Peer aanpak. Meer informatie hierover vindt u bij Peer2Peer methode

Overige diensten

Daarnaast richten ons op thema’s als:

  • Ontwikkeling van vaardigheden voor de 21e eeuw
  • Diversiteit, differentiatie en stijlflexibiliteit
  • Ondernemerschap voor leerlingen en studenten
  • Organisatieontwikkeling; bouwen aan de excellente onderwijsorganisatie
  • Innovatie, digitalisering en e-learning

Bij ‘Onze dienstverlening’ kunt u hier meer informatie over vinden.

Onze werkwijze

Samen met onze opdrachtgevers, zoals docenten, onderwijsmanagers en bestuurders, zoeken wij een aanpak die past bij de specifieke ambitie en context. Wij richten ons daarbij specifiek op het VO, MBO en het HBO.

Nieuwe website Peer2Peer

8 juli is de nieuwe website van de Peer2Peer methode gelanceerd. Met nog meer achtergrond informatie over de Peer2Peer methode in het onderwijs. Nieuwsgierig? ga naar www.Peer2Peer-edu.nl.